Szkolenia

Oferta szkoleń na rok szkolny 2019/2020
dla nauczycieli, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic oraz terapeutów.

organizator: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Cliro” w Opolu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w niżej wymienionych warsztatach proszeni są o wypełnienia zgłoszenia 

 

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE

 

Prowadząca: JOANNA MOCHNACZ

 1. Temat: Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss cz.I
  uczestnik warsztatów pozna metodę aktywnego słuchania muzyki i nabędzie umiejętności jej wykorzystania podczas zajęć z dziećmi
  Ilość godzin: 12 godzin dydaktycznych (jedno lub dwa spotkania po 6h)
 2. Temat: Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss cz.II
  uczestnik warsztatów pozna metodę aktywnego słuchania muzyki i nabędzie umiejętności jej wykorzystania podczas zajęć z dziećmi
  Ilość godzin: 12 godzin dydaktycznych (jedno lub dwa spotkania po 6h)
 3. Temat: Wspomaganie rozwoju myślenia logicznego i matematycznego
  uczestnik warsztatów pozna zabawy wspomagania rozwoju umysłowego dzieci w rozwijaniu pojęć matematycznych i logicznego myślenia
  Ilość godzin: 12 godzin dydaktycznych (jedno lub dwa spotkania po 6h)
 4. Temat: Metoda  Dobrego Startu a  gotowość dzieci przedszkolnych do nauki w szkole
  uczestnik warsztatów pozna elementy Metody Dobrego Startu w kontekście wykorzystania jej podczas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  Ilość godzin: 12 godzin dydaktycznych (jedno lub dwa spotkania po 6h)
 5. Temat: Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
  uczestnik warsztatów pozna elementy Metody Ruchu Rozwijającego i jej wykorzystanie we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci
  Ilość godzin: 12 godzin dydaktycznych
 6. Temat: Zimowe granie – zabawy muzyczne dla dzieci
  uczestnik warsztatów pozna zabawy muzyczne do wykorzystania podczas tematyki zimowej oraz  związanej z Bożym Narodzeniem
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 7. Temat: Wiosenne granie – zabawy muzyczne dla dzieci
  uczestnik warsztatów pozna zabawy muzyczne do wykorzystania podczas tematyki wiosennej oraz związanej z Wielkanocą
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 8. Temat: Jesienne granie – zabawy muzyczne dla dzieci
  uczestnik warsztatów pozna zabawy muzyczne do wykorzystania podczas tematyki jesiennej  oraz zabawy integracyjne
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 9. Temat: Zabawy parateatralne w edukacji małego dziecka
  uczestnik warsztatów pozna zabawy dramowe i parateatralne niezbędne przy budowaniu małych form teatralnych z dziećmi
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 10. Temat: Metoda symultacyjno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej w pracy z małym dzieckiem
  uczestnik warsztatów pozna podstawy dotyczące metody wprowadzania wczesnej nauki czytania w przedszkolu i podczas ćwiczeń indywidualnych
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 11. Temat: Wspomaganie koncentracji i uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym
  uczestnik warsztatów pozna zabawy wspomagające koncentrację i uwagę do wykorzystania podczas zajęć z grupą i indywidualnie
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 12. Temat: Badanie i rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci przedszkolnych
  uczestnik warsztatów pozna zabawy wspomagające koncentrację i uwagę dzieci
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 13. Temat: Wspomaganie umiejętności grafomotorycznych u dzieci
  uczestnik warsztatów pozna metody wspomagania umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 14. Temat: Motoryka mała i duża – zabawy i ćwiczenia ruchowe
  uczestnik warsztatów pozna zabawy i ćwiczenia rozwijające motorykę dużą i małą
  Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych
 15. Temat: Awans zawodowy po zmianach
  uczestnik pozna zasady awansu zawodowego nauczycieli oraz przepisy prawa określające wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego
  Ilość godzin: 6h
 16. Temat: Wdrożenie elementów terapii ręki do warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi
  uczestnik zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami z zakresu małej motoryki
  Ilość godzin:
  6h
 17. Temat: Zabawy logorytmiczne rozwijające mowę dziecka
  uczestnik pozna ćwiczenia i zabawy związane z ruchem, rytmem, akcentem, słowem rozwijające umiejętności komunikacyjne dzieci.
  Ilość godzin: 6h
 18. Temat: Zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci
  uczestnik nabędzie umiejętność stosowania różnorodnych zabaw muzyczno-ruchowych wspomagających pracę  nauczyciela i terapeuty.
  Ilość godzin: 6h

Oferta szkoleń na rok szkolny 2019/2020
dla logopedów

organizator: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Cliro” w Opolu

Prowadząca: BEATA SOBERA-BARON

Ilość godzin: 6h dydaktycznych

 1. Temat: Warsztat młodego logopedy: Stymulowanie mowy małego dziecka
  uczestnik pozna metody pracy logopedy z małym dzieckiem w celu rozwijania jego umiejętności komunikacyjnych
 2. Temat: Warsztat młodego logopedy: Głoski szeregu szumiącego
  uczestnik pozna zabawy i ćwiczenia wspomagające pracę nad korekcją głosek szeregu szumiącego
 3. Temat: Warsztat młodego logopedy: Głoski szeregu syczącego
  uczestnik pozna zabawy i ćwiczenia wspomagające pracę nad korekcją głosek szeregu syczącego
 4. Temat: Warsztat młodego logopedy: Mowa bezdźwięczna
  uczestnik pozna zabawy i ćwiczenia wspomagające pracę nad korekcją mowy bezdźwięcznej
 5. Temat: Warsztat młodego  logopedy: Metody i ćwiczenia wywołania głoski „r”
  uczestnik pozna zabawy i ćwiczenia wspomagające pracę nad korekcją głoski „r”
 6. Temat: Wstęp do masażu logopedycznego i wspomaganie umiejętności połykania”
  uczestnik pozna podstawy masażu logopedycznego i zasady postępowania podczas trudności z połykaniem
 7. Temat: Rozwijanie uwagi słuchowej u małego dziecka-ćwiczenia
  uczestnik pozna ćwiczenia i zabawy rozwijające uwagę słuchową
 8. Temat: Stosowanie metody prof. Tomatisa w zaburzeniach uwagi słuchowej. Wady i zalety
  uczestnik pozna zalety i wady stosowania metody prof. Tomatisa u dzieci z zaburzeniami uwagi słuchowej
 9. Temat: Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego. Diagnoza i terapia
  uczestnik zapozna się z problematyką SLI oraz pozna metody wspomagające pracę z  dziećmi ze SLI
 10. Temat: Metody wspierania koncentracji  u dzieci  z wykorzystaniem EEG Biofeedback
  uczestnik pozna metodę EEG Biofeedback i jej znaczenie w procesie wspomagania koncentracji u dzieci
 11. Temat: Jak ważna jest pionizacja języka-współpraca logopedy i ortodonty. Ćwiczenia praktyczne
  uczestnik zapozna się z ćwiczeniami pionizacji języka u dzieci z wadami zgryzu i aparatowanych ortodontycznie
X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.