Metoda PNF

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) powstała i rozwijała się w latach 40 tych ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dotarła w latach 70 tych. Od 1990 roku o rozwój koncepcji dba International PNF Association (IPNFA).

Metoda odwołuje się do torowania, aktywizowania struktur nerwowo-mięśniowych za pomocą proprioreceptorów (receptorów czucia głębokiego). Koncepcja PNF pozwala na terapię niemal wszystkich zaburzeń ruchowych, a więc bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania w neurologii, ortopedii, do rehabilitacji zespołów bólowych narządu ruchu, w tym kręgosłupa oraz wad postawy i skolioz.

Warunkiem powodzenia terapii wg koncepcji PNF jest przekonanie pacjenta o potrzebie pracy nad własnym problemem, tym samym aktywne włączenie się w proces rehabilitacji. 

 

Filozofia koncepcji PNF zakłada planowanie terapii dostosowanej indywidualnie do potrzeb pacjenta i jego problemów w życiu codziennym. Badanie pacjenta ma na celu określenie nie tylko słabszych części ciała, ale także rozpoznanie mocniejszych części, które są wykorzystywane  w czasie terapii do pobudzania, stymulacji słabszych struktur. 

 

Koncepcja PNF zakłada bezbolesną pracę z pacjentem, rozpoczynanie terapii od ruchów czy czynności łatwiejszych dla pacjenta i stopniowe zwiększanie stopnia trudności wykonywanych zadań. 

 

Głównym celem terapii opartej na założeniach PNF jest analiza zgłaszanego zaburzenia ruchowego w życiu codziennym i poszukiwanie przyczyn przedstawionego problemu.

W czasie terapii wykorzystywane są tzw. podstawowe zasady, do których zaliczamy:

 • opór manualny, 
 • stymulację wzrokową i słuchową, 
 • ściśle określone chwyty umożliwiające dawkowanie odpowiedniego oporu podczas wykonywania ruchu w wybranym kierunku, 
 • stymulację receptorów dotyku, ucisku, czucia głębokiego, 
 • docisk lub odciążenie powierzchni stawowych.

Po przez zastosowanie  wzorców ruchowych, czyli ruchy łopatek, miednicy, kończyn górnych i dolnych, głowy i szyi oraz tułowia w połączeniu z odpowiednimi technikami pozwala na stymulacje wybranych łańcuchów mięśniowych.

 

Wzorce ruchowe wykorzystywane są w celu nauczenia, poprawy jakości ruchu słabszych części ciała (np. ruchy kończyny górnej u osoby po przebytym złamaniu) oraz wywołania pobudzenia w określonych łańcuchach mięśniowych w celu stymulacji najsłabszego ogniwa w łańcuchu (przenoszenie pobudzenia z jednych grup mięśni na inne). 

 

Metoda PNF obejmuje technik wykorzystywane w celu: nauczania wykonywania określonego ruchu, nauczania przyjmowania wybranej pozycji ciała, poprawy stabilności ciała, rozluźnienia napiętych czy bolesnych grup mięśniowych, pobudzenia słabych mięśni.

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.