Poradnia WWR

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “CLIRO” w Opolu jest placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Opola.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne,
 • prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb dziecka.

NSPPP CLIRO wykonuje diagnozy dzieci i młodzieży, na podstawie których wydaje opinie w sprawach:

 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

 

Do badań wykorzystujemy najnowsze, standaryzowane narzędzia diagnostyczne. Przeprowadzamy wnikliwą obserwację dziecka i pogłębiony wywiad z rodzicami. Naszym celem jest jak najlepsze zbadanie potrzeb i możliwości dziecka oraz określenie działań, mających na celu jego rozwój.

Poradnia prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) skierowane do dzieci:

 • urodzonych przedwcześnie (wcześniaków)
 • z zaburzeniami rozwoju mowy, słuchu, wzroku
 • ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
 • z problemami okołourodzeniowymi
 • z problemami zachowania
 • z nieharmonijnym, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
 • z autyzmem
 • z zespołami genetycznymi

 

Na zajęcia zapisywane są dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia są bezpłatne.

 

Każde dziecko objęte pomocą w formie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest prowadzone według Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w obszarze sfery najbliższego rozwoju, opracowanego przez zespół specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda.

 

Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wykorzystujemy standaryzowane metody diagnostyczne oraz metody: Integracji Sensorycznej, Pedagogiki Zabawy, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metody Dobrego Startu, Metody dramowe, Zabaw paluszkowych, Dziecięcych masażyków, Zabaw FundaMentalnych, Logorytmiki, Terapii ręki, Sensoplastyki i innych.

Procedura objęcia dziecka i rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • Rodzic składa wniosek o objęcie dziecka WWRD. Do wniosku dołącza się opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Zespół WWRD opracowuje program dla dziecka objętego WWRD oraz ustala, w porozumieniu z rodzicem, terminarz zajęć.

 

NSPPP udziela także odpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb dziecka, są to m. in.: 

 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia ręki
 • terapia uwagi słuchowej metodą prof. Tomatisa
 • trening EEG Biofeedback

Dokumenty do pobrania 

 

Regulamin korzystania z zajęć terapeutycznych WWR

Regulamin korzystania z zajęć terapeutycznych Programu Za Życiem oraz SUO

Podanie-o-przyjęcie-na-WWR-_1_

Rezygnacja WWR

 Statut NSPPP Cliro

 

 

Tak wygląda wnętrze
naszej poradni w Opolu

Zapraszamy na wirtualny spacer po CLIRO

 

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.