Cennik usług

LOGOPEDA

 
 • DIAGNOZA logopedyczna
150-200 zł
 • Wydanie OPINII z zaleceniami na podstawie diagnozy

50 zł

 • TERAPIA logopedyczna (od 30-90min.)

60-150 zł 

PSYCHOLOG

 
 • KONSULTACJA psychologiczna (1 spotkanie ok. 60 min.)
150 zł
 • TERAPIA psychologiczna (każde kolejne spotkanie od 30 do 60 min.)
60-100 zł
 • DIAGNOZA FUNKCJONALNA
800 zł
 • Wykonanie TESTU PSYCHOLOGICZNEGO
250 zł
 • Wykonanie TESTU INTELIGENCJI (ok. 120min.)
250 zł
 • Wydanie OPINII z zaleceniami na podstawie diagnozy
50 zł

PEDAGOG

 
 • DIAGNOZA pedagogiczna (1 lub 2 spotkania po ok. 60 min.)
250 zł
 • Wydanie OPINII z zaleceniami na podstawie diagnozy
50 zł
 • TERAPIA pedagogiczna (od 30 do 90 min.)
60-150 zł
 • PAKIET „DYSLEKSJA” (zakończony wydaniem opinii o dysleksji lub ryzyku dysleksji) obejmujący badanie psychologiczne + badanie pedagogiczne + wydanie opinii
500 zł
 • PAKIET „DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA” (zakończony wydaniem opinii o dojrzałości szkolnej) obejmujący badanie psychologiczne + badanie pedagogiczne + wydanie opinii
450 zł
 • DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (1 lub 2 spotkania ok. 120 min.)
300 zł
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (od 45 do 60 min.)
90-110 zł

EEG BIOFEEDBACK

 
 • DIAGNOZA EEG BF wywiad+podstawowe badanie EEG Biofeedback
150zł
 • SESJA treningowa (ok. 50min.)
80 zł
 • PAKIET 10: diagnoza + 10 sesji treningowych (płatność z góry)

800 zł (oszczędność 150 zł)

 • PAKIET 20: diagnoza + badanie kontrolne+ 20 sesji treningowych (płatność z góry)

1600 zł (oszczędność 150 zł)

TOMATIS

 
 • BADANIE PODSTAWOWE: uwaga słuchowa wewnętrzna + uwaga słuchowa zewnętrzna + dyskryminacja dźwiękowa + lateralizacja słuchowa
200 zł
 • BADANIE ROZSZERZONE = badanie podstawowe + test rozdzielnousznego słyszenia
250 zł
 • I ETAP terapii = 30 godzin terapii + 2 pełne badania podstawowe
2100 zł
 • II ETAP terapii = 15 godzin terapii
1200 zł

 

Sesje terapeutyczne metodą TOMATISA mogą trwać 1,5h lub 2h lub 3h dziennie. Minimalny czas trwania terapii dziecka to 1,5h dziennie. W niektórych przypadkach (np. nadwrażliwości) mogą odbywać się np. 3 sesje terapeutyczne dziennie po 0,5h.

Informacja dla rodziców dzieci autystycznych

Rodzic obecny podczas treningu z dzieckiem również może korzystać z treningu nie ponosząc dodatkowych kosztów.
W przypadku stałej, regularnej terapii istnieje możliwość negocjacji ceny.

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.