Nasza kadra

 

Beata Sobera-Baron

Założycielka i właścicielka CLiRO, neurologopeda, pedagog-terapeuta, neuroterapeuta II stopnia (EEG Biofeedback), terapeuta metody Tomatisa, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel akademicki. W CLIRO prowadzi szkolenia z zakresu emisji i higieny głosu, logopedii artystycznej, wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka, technik koncentracji. Przeprowadza badania przesiewowe z zakresu zaburzeń mowy w placówkach edukacyjnych. Prowadzi kompleksowe terapie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Odpowiada za przygotowanie i analizę programów terapeutycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod w tym EEG Biofeedback.

 

 

 

 

 

 

Joanna Mochnacz

Dyrektor CLIRO, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta ręki i wzroku.  Ukończyła  psychologie społeczną oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych. Wieloletni doradca metodyczny oraz nauczyciel akademicki. Autorka publikacji pedagogicznych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W CLIRO oprócz troszczenia się o zapewnienie profesjonalnych warunków do pracy i terapii zajmuje się prowadzeniem zajęć dziećmi, a także szkoleniami dla nauczycieli. Swoją energią i optymizmem pobudza do samodzielnej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu.     W pracy najważniejsze dla niej jest zbudowanie odpowiednich relacji i interakcji z pacjentem w oparciu o metody niedyrektywne oraz odkrycie unikalnej motywacji każdego z nas do działania.

 

 

 

Dorota Kuczyńska

Pedagog – terapeuta, trener EEG Biofeedback II stopnia, instruktor tańca. W CLIRO prowadzi diagnozy i terapie pedagogiczne, a także warsztaty dla nauczycieli. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz z wadami rozwojowymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje Metodę Dobrego Startu, elementy Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania i inne różnorodne metody pracy z dziećmi, które poznaje regularnie szkoląc się i biorąc udział w licznych konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.  Zaraża dzieci muzyką prowadząc warsztaty taneczne i zajęcia rytmiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Kubala

Koordynator zespołu logopedów.
Prowadzi diagnozy i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest odpowiedzialna za przeprowadzenie badań przesiewowych z zakresu zaburzeń mowy w placówkach edukacyjnych współpracujących z CLiRO. Prowadzi także zajęcia logopedyczne w placówkach oświatowych. W trakcie terapii wykorzystuje masaż logopedyczny oraz różnorodne metody i techniki poznawane na szkoleniach i warsztatach. Jej mocną stroną jest łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi.

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Gibała

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel akademicki. W CLiRO prowadzi konsultacje i terapie z zakresu wad postawy, skolioz oraz integracji sensorycznej dzieci i młodzieży. Pracuje między innymi takimi metodami jak: PNF (w pedriatrii i skoliozach), Anatomy Trains-terapia tkanek głębokich, PRI – miokinematyczna odbudowa wzorców lędźwiowo – miedniczo -udowego, PRI – kompleks piersiowo – brzuszny, neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, terapia ręki, terapia bazalna, trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mulicka

Neurologopeda, pedagog – terapeuta. Prowadzi, diagnozy i terapię logopedyczną dzieci z wadami rozwojowymi oraz terapię neurologopedyczną dorosłych. W pracy z dziećmi zwraca szczególną uwagę, aby nawiązać z nimi dobrą relację. Zależy jej, aby mali pacjenci czerpali radość z uczestnictwa w  zajęciach. W swojej pracy wykorzystuje metodę miofunkcjonalną Anity M. Kittel, masaże logopedyczne, różnorodne techniki wspomagające rozwój mowy.  Korzysta z  komunikacji wspomagającej (MAKATON). Śledzi nowinki logopedyczne i wykorzystuje je podczas zajęć. Prywatnie miłośniczka Ciasteczkowego Potwora.

 

 

Katarzyna Klimas

Psycholog o specjalności klinicznej, logopeda, trener RSA Biofeedback. W CLIRO koordynuje zespół psychologów, prowadzi diagnozy, konsultacje, terapię psychologiczną, obserwacje grupowe i indywidualne w przedszkolach i szkołach. W swojej pracy stara się łączyć i wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne, stale poszukuje nowych rozwiązań, ceni sobie pracę zespołową.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje głównie praca z dzieckiem i jego rodziną w obliczu różnych trudności rozwojowych i wychowawczych, jak również zagadnienia neuropsychologiczne oraz balbutologopedia.

 

Alicja Maćczak

Psycholog o specjalności klinicznej z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Praktycznej Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. W swojej pracy wykorzystuje również elementy Terapii Neurotaktylnej MNRI. W CLIRO prowadzi diagnozy, konsultacje oraz terapię psychologiczną. Pełni także rolę psychologa w Przedszkolu Niebieski Domek. Na co dzień stara się w sposób holistyczny podchodzić do trudności podopiecznych.

 

Katarzyna Jakubczyk

Oligofrenopedagog , nauczyciel wspomagający.  W CLiRO prowadzi zajęcia kynoterapeutyczne.
Pracuje ze swoimi certyfikowanymi psami terapeutycznymi, które jednocześnie są jej domowymi pupilami, najlepszymi kumplami oraz partnerami w pracy terapeutycznej i edukacyjnej.

 

 

 

 
 

Jolanta Siemieniuk 

Neurologopeda, nauczyciel i wieloletni doradca metodyczny. Współautorka publikacji z zakresu dydaktyki, w tym między innymi na temat pracy z uczniami ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.  W CLiRO prowadzi diagnozy i terapie logopedyczne dzieci oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Praca z dziećmi jest jej pasją.

 

Anna Ruksza  

Ania wykonuje badania EEG oraz badania metodą Tomatisa® (uwaga słuchowa). Trenuje z podopiecznymi koncentrację uwagi czy relaksację, prowadząc terapię EEG Biofeedback. Prowadzi także zajęcia taneczne oraz ruchowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (Taniec i kropka). W swojej pracy stawia na rozwój przez zabawę. Wierzy, że budując w uczestnikach zajęć postawę wytrwałości i pewności siebie, zapewnia im narzędzia do odnoszenia sukcesów poza przestrzenią gabinetu. Oprócz działalności terapeutycznej, Ania zajmuje się obsługą projektów realizowanych w CLiRO i w Niebieskim Domku.

 

Katarzyna Knapik

Technik badań EEG. Wykonuje badania EEG dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zawsze gotowa do pomocy i otwarta na kontakt z drugim człowiekiem.

 

 

 

Angelika Deska

Psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. W CLiRO koordynuje pracę fizjoterapeutów oraz terapeutów Integracji Sensorycznej. Zajmuje się również terapią, konsultacją i diagnozą z zakresu psychologii oraz integracji sensorycznej. Głównym obszarem jej zainteresowań zawodowych jest praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wspieranie ich rodzin. Stale szkoli się i rozwija w tym obszarze. 

 

 

 

 

 

Dagmara Słobodzian-Drzewiecka

Logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta ręki. Terapeuta małych dzieci z wadą słuchu, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, spektrum autyzmu. W pracy wykorzystuje różnorodne metody terapeutyczne dostosowując je do potrzeb dziecka między innymi: metodę werbotonalną, trening słuchowy, masaże logopedyczne, kinezjotaping logopedyczny, elementy języka migowego. Do  wyznaczonego celu terapeutycznego dociera w przyjaznej atmosferze i formie zabawy. Ceni sobie współpracę z rodzicem.

 

 

 

 

 

 

Kamila Zacharz

Koordynator zespołu pedagogów. Pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej – prowadzi diagnozy i terapie w obszarze SI. Ukończyła szkolenie I stopnia z terapii neurotaktylnej. Zajmuje się również diagnozą i terapią ręki oraz zaburzeń motoryki małej (ukończyła kurs I i II stopnia). Posiada ukończony kurs terapii funkcji poznawczych Instrumental Enrichment profesora Feuersteina.

 

 

 

 

Iwona Orlińska

Fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii dzieci. Ma duże doświadczenie w pracy z niemowlakami, dziećmi ze schorzeniami neurologicznymi oraz wadami postawy.
Jest certyfikowanym terapeutą koncepcji NDT Bobath (NDT Bobath Dla Dzieci, NDT Bobath Baby), PNF, PNF w pediatrii, PNF w ortopedii. Stale poszerza swoje umiejętności i szuka jak najodpowiedniejszych metod w pracy. Ukończyła I st Integracji Sensorycznej. 

 

Justyna Mehl-Czubak

Psycholog. W CLiRO prowadzi diagnozy, konsultacje i zajęcia psychologiczne z dziećmi i młodzieżą.

 

 

Aleksandra Dusza

Psycholog, ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym, szkoli się z zakresu terapii dzieci i młodzieży.
W CLiRO prowadzi konsultacje i terapie psychologiczne oraz pełni rolę wychowawcy grupy terapeutycznej w Przedszkolu Niebieski Domek.

 

 

Maja Adaszyńska

Logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnoszkolny, pedagog oraz terapeuta ręki. W naszej placówce prowadzi terapię logopedyczną dzieci, w tym również z wadami rozwojowymi. Jej mocną stroną jest cierpliwość, wrażliwość oraz kreatywność. Swoich pacjentów traktuje zawsze z zaangażowaniem, przyjaźnią i szacunkiem.

 

Dominika Foryś

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej. W CLiRO zajmuje się diagnozą oraz terapią pedagogiczną. W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą zwraca szczególną uwagę na rozpoznanie ich potrzeb oraz wzmacnianie dobrostanu. Plan działań terapeutycznych zaczyna od nawiązania relacji z podopiecznym. Jest zwolennikiem koncepcji neuroróżnorodności.

 

 

Monika Zawadka

Fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta MTG. W trakcie zdobywania kwalifikacji do pracy metodą integracji sensorycznej. W CLiRO udziela konsultacji z zakresu fizjoterapii oraz prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci w Przedszkolu Niebieski Domek.

 

Joanna Lepich

Fizjoterapeuta, terapeuta SI, oligofrenopedagog . Ukończyła studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, a także liczne kursy fizjoterapeutyczne między innymi: PNF podstawowy i rozwijający, 3 moduły kursu terapii tkanek miękkich J. Ciechomskiego oraz terapii manualnej. Przez wiele lat pracowała z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami. Wciąż jest zainteresowana nowymi metodami pracy i stara się rozwijać zawodowo.

 

Grażyna Sosnowska

Terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta Integracji Sensorycznej, a także nauczyciel wychowania przedszkolnego. Posiada uprawnienia do terapii i diagnozy z dzieci w spektrum autyzmu. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu a aktualnie jako pedagog specjalny. W poradni CLiRO zajmuje się terapią integracji sensorycznej. W pracy najważniejsze jest dla niej zbudowanie relacji na której można budować dobrą terapię.

 

 

 

Marta Swolany

Fizjoterapeuta dziecięcy pracujący w koncepcji neurorozwojowej Bobath. Prowadzi terapię zarówno niemowląt jak i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ukończyła kursy z zakresu metody NDT Bobath Basic, NDT Bobath Baby, PNF oraz Kinesiotaping. Prowadzona terapia opiera się na podejściu holistycznym, kreatywności oraz dbaniu o uśmiech małych pacjentów.

 

 

Monika Cyganiuk

Pedagog, pracownik recepcji. Ukończyła kurs z zakresu Terapii poznawczo-behawioralnej, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapii Ręki I i II stopnia. Posiada uprawnienia diagnostyczne. Jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach. W CLIRO zajmuje się obsługą recepcji i koordynowaniem pracy całego zespołu. Prowadzi zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. Zawsze służy pomocą w celu ustalenia terminu oraz rodzaju terapii indywidualnie dobranego do potrzeb Państwa dzieci.

 

Weronika Grela

Pracownik recepcji. Odpowiada za kontakty z pacjentami naszej poradni i ich rodzicami. Ukończyła studia pedagogiczne pierwszego stopnia. Zawsze otwarta na kontakt z drugim człowiekiem. Nie brakuje jej kreatywnych pomysłów jak również chęci do niesienia pomocy innym.

 

 

 

Jolanta Bryk-Kowalska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog–terapeuta, oligofrenopedagog, arteterapeuta. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i warsztat pracy poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Jej pasją jest muzyka, prowadzi zajęcia indywidualnej terapii muzycznej połączone z nauką gry na instrumentach. W Cliro prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną.

 

 

 

 

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.