Nasza kadra

 

Beata Sobera-Baron

Założycielka i właścicielka CLiRO, neurologopeda, pedagog-terapeuta, neuroterapeuta II stopnia (EEG Biofeedback), terapeuta metody Tomatisa, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel akademicki. W CLIRO prowadzi szkolenia z zakresu emisji i higieny głosu, logopedii artystycznej, wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka, technik koncentracji. Przeprowadza badania przesiewowe z zakresu zaburzeń mowy w placówkach edukacyjnych. Prowadzi kompleksowe terapie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Odpowiada za przygotowanie i analizę programów terapeutycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod w tym EEG Biofeedback.

 

 

 

 

 

 

Joanna Mochnacz

Dyrektor CLIRO, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta ręki i wzroku.  Ukończyła  psychologie społeczną oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych. Wieloletni doradca metodyczny oraz nauczyciel akademicki. Autorka publikacji pedagogicznych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W CLIRO oprócz troszczenia się o zapewnienie profesjonalnych warunków do pracy i terapii zajmuje się prowadzeniem zajęć dziećmi, a także szkoleniami dla nauczycieli. Swoją energią i optymizmem pobudza do samodzielnej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu.     W pracy najważniejsze dla niej jest zbudowanie odpowiednich relacji i interakcji z pacjentem w oparciu o metody niedyrektywne oraz odkrycie unikalnej motywacji każdego z nas do działania.

 

 

 

Dorota Kuczyńska (Kołodziej)

Pedagog – terapeuta, trener EEG Biofeedback II stopnia, instruktor tańca. W CLIRO prowadzi diagnozy i terapie pedagogiczne, a także warsztaty dla nauczycieli. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz z wadami rozwojowymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje Metodę Dobrego Startu, elementy Symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania i inne różnorodne metody pracy z dziećmi, które poznaje regularnie szkoląc się i biorąc udział w licznych konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.  Zaraża dzieci muzyką prowadząc warsztaty taneczne i zajęcia rytmiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Klimala 

Koordynator zespołu logopedów.
Prowadzi diagnozy i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest odpowiedzialna za przeprowadzenie badań przesiewowych z zakresu zaburzeń mowy w placówkach edukacyjnych współpracujących z CLiRO. W trakcie terapii wykorzystuje masaż logopedyczny oraz różnorodne metody i techniki poznawane na szkoleniach i warsztatach. Jej mocną stroną jest łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi.

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Gibała (Tokarz)

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. W CLiRO prowadzi konsultacje i terapie z zakresu wad postawy, skolioz oraz integracji sensorycznej dzieci i młodzieży. Pracuje między innymi takimi metodami jak PNF (w pedriatrii i skoliozach) oraz na tkankach miękkich (Anatomy Trains).

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Mulicka

Neurologopeda, pedagog – terapeuta. Prowadzi, diagnozy i terapię logopedyczną dzieci z wadami rozwojowymi oraz terapię neurologopedyczną dorosłych. W pracy z dziećmi zwraca szczególną uwagę, aby nawiązać z nimi dobrą relację. Zależy jej, aby mali pacjenci czerpali radość z uczestnictwa w  zajęciach. W swojej pracy wykorzystuje metodę miofunkcjonalną Anity M. Kittel, masaże logopedyczne, różnorodne techniki wspomagające rozwój mowy.  Korzysta z  komunikacji wspomagającej (MAKATON). Śledzi nowinki logopedyczne i wykorzystuje je podczas zajęć. Prywatnie miłośniczka Ciasteczkowego Potwora.

 

 

Katarzyna Klimas

Psycholog o specjalności klinicznej, logopeda, trener RSA Biofeedback. W CLIRO koordynuje zespół psychologów, prowadzi diagnozy, konsultacje, terapię psychologiczną, obserwacje grupowe i indywidualne w przedszkolach i szkołach. W swojej pracy stara się łączyć i wykorzystywać różnorodne metody terapeutyczne, stale poszukuje nowych rozwiązań, ceni sobie pracę zespołową.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje głównie praca z dzieckiem i jego rodziną w obliczu różnych trudności rozwojowych i wychowawczych, jak również zagadnienia neuropsychologiczne oraz balbutologopedia.

 

Joanna Bukowska-Golak

Pedagog specjalny, fizjoterapeuta, nauczyciel, terapeuta. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc terapię i diagnozę pedagogiczną z zakresu zaburzeń rozwojowych o różnej etiologii, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej pracy wykorzystuje komunikację alternatywną AAC (Makaton, PECS , Boardmaker), terapię behawioralną, metodę  Knillów, Masaż Shantala oraz arteterapię. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenia dla rodziców i  nauczycieli.

 

Katarzyna Jakubczyk

Oligofrenopedagog , nauczyciel wspomagający.  W CLiRO prowadzi zajęcia kynoterapeutyczne.
Pracuje ze swoimi certyfikowanymi psami terapeutycznymi, które jednocześnie są jej domowymi pupilami, najlepszymi kumplami oraz partnerami w pracy terapeutycznej i edukacyjnej.

 

 

 

 
 

Jolanta Siemieniuk 

Neurologopeda, nauczyciel i wieloletni doradca metodyczny. Współautorka publikacji z zakresu dydaktyki, w tym między innymi na temat pracy z uczniami ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.  W CLiRO prowadzi diagnozy i terapie logopedyczne dzieci oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Praca z dziećmi jest jej pasją.

 

Anna Ruksza  

Ania prowadzi zajęcia taneczne oraz ruchowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (Taniec i kropka). Wykonuje również badania EEG oraz badania metodą Tomatisa® (uwaga słuchowa). Trenuje z podopiecznymi koncentrację uwagi, prowadząc terapię EEG Biofeedback. W swojej pracy stawia na rozwój przez zabawę. Bardzo ceni sobie budowanie z małymi, jak i dużymi uczestnikami przyjacielskiej atmosfery na zajęciach. Studiuje psychologię na Uniwersytecie Opolskim.

 

Kasia Knapik

Pracownik recepcji, koordynator pracy całego zespołu CLiRO i Przedszkola Niebieski Domek. Odpowiada za kontakty z naszymi pacjentami i ich rodzinami.
Prowadzi także sprzedaż asortymentu naszej księgarni.
Zawsze gotowa do pomocy i otwarta na kontakt z drugim człowiekiem.

 

 

 

Marcelina Przytulska

Psycholog, pedagog-terapeuta. Pracuje w Przedszkolu Niebieski Domek jako nauczyciel wspomagający. Prowadzi również Trening Umiejętności Społecznych dla  różnych grup wiekowych oraz zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi. W pracy nie brakuje jej  kreatywnych pomysłów na atrakcyjne zajęcia. 

 

 

 

 

 

Klaudia Kleman

Terapeuta pedagogiczny oraz długoletni nauczyciel w szkole podstawowej. Obecnie nauczyciel wspomagający w Przedszkolu  Niebieski Domek. W centrum jej zainteresowań są zagadnienia związane ze specyficznymi trudnościami w nauce u dzieci oraz neurorehabilitacja w edukacji i terapii. 

 

 

 

 

 

 

Asia Prądzyńska

Pedagog, terapeuta. W Przedszkolu Niebieski Domek jest wychowawcą grupy terapeutycznej oraz prowadzi terapię pedagogiczną z dziećmi ze spektrum autyzmu. W swojej pracy kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego dziecka i realizację jego potrzeb. Swoje doświadczenie zdobywała podczas licznych wolontariatów. Jej ulubione metody pracy  z dziećmi to Metoda Knillów, Metoda Dobrego Startu oraz Metoda Ruchu Rozwijającego.

 

 

 

 

Iwona Orlińska

Fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii dzieci. Ma duże doświadczenie w pracy z niemowlakami, dziećmi ze schorzeniami neurologicznymi oraz wadami postawy.
Jest certyfikowanym terapeutą koncepcji NDT Bobath (NDT Bobath Dla Dzieci, NDT Bobath Baby), PNF, PNF w pediatrii, PNF w ortopedii. Stale poszerza swoje umiejętności i szuka jak najodpowiedniejszych metod w pracy. Ukończyła I st Integracji Sensorycznej. 

 

Dominika Fajlert

Nauczyciel  grupy integracyjnej w Przedszkolu Niebieski Domek. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą i terapeutyczną. Buduje warsztat swojej pracy podczas licznych szkoleń i warsztatów. Jej ulubionymi metodami pracy są metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej oraz sensoplastyka. Zawsze pełna pozytywnej energii optymistka, gotowa na nowe wyzwania.

 

 

 

Aleksandra Dusza

Psycholog, ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym, szkoli się z zakresu terapii dzieci i młodzieży.
W CLiRO prowadzi konsultacje i terapie psychologiczne oraz pełni rolę wychowawcy grupy terapeutycznej w Przedszkolu Niebieski Domek.

 

 

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.