EEG Biofeedback w Opolu

EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

Poprzez trening EEG Biofeedback, wyciszając niepożądane częstotliwości fal emitowanych przez nasz mózg i wzmacniając częstotliwości pożądane, możemy usprawnić jego funkcjonowanie.

 

Dzięki temu można wpływać na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny, zwiększenie odporności immunologicznej i spowolnienie procesów biologicznego starzenia się. Osoby poddane treningowi osiągają o 25% lepsze wyniki w testach na inteligencję.

 

Po raz pierwszy treningi EEG biofeedback zastosowano w USA w latach 70. Jego uczestnikami byli astronauci NASA. Celem treningów było zwiększenie zdolności koncentracji i podejmowania trafnych decyzji w stanie ciągłego stresu.

 

Obecnie w metodzie EEG Biofeedback, opartej na wyspecjalizowanej technice komputerowej, osoba poddawana treningowi „uczestniczy” w różnego rodzaju grach, sterowanych wyłącznie własnym umysłem (bez stosowania klawiatury czy myszki).

 

Dzięki elektrodom umieszczonym na głowie pacjenta, prowadzący badanie dokonuje pomiarów generowanych przez mózg badanego fal o różnych częstotliwościach, na podstawie wyświetlanych na monitorze przebiegów, terapeuta może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. W ten sposób pacjent grając „uczy” swój mózg pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach.

 

Uzyskiwanie dobrych wyników przez osobę poddawaną terapii nie następuje od razu. Wymaga to koncentracji, uspokojenia emocji oraz co najmniej kilku treningów. Po przebyciu odpowiedniej ilości treningów, możliwe jest utrwalenie uzyskanych pozytywnych efektów na lata.

 

System EEG-Biofeedback stosowany w naszych urządzeniach – to metoda bezpieczna, zalecana zarówno ludziom zdrowym, pragnącym poprawić efektywność pracy mózgu jak również z wybranymi jednostkami chorobowymi.

 

Trening EEG-Biofeedback stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychologicznych, oraz psychiatrycznych.

Grupy osób dla których trening EEG biofeedback jest szczególnie polecany

 • Uczniowie
 • Studenci
 • Nauczyciele, wykładowcy
 • Artyści
 • Menedżerowie
 • Dziennikarze
 • Sportowcy

 

Wybrane zaburzenia i problemy, w których EEG Biofeedback sprawdza się jako metoda terapii

 • Syndrom ADD, ADHD
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Nerwice
 • Padaczka
 • Stres
 • Uzależnienia
 • Stwardnienie rozsiane
 • Zaburzenia pamięci
 • Zaburzona samoocena
 • Zaburzenia snu
X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.