Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WWR – dla kogo jest ta forma wsparcia i jak się o nią starać?

 

WWR, a właściwie WWRD to nic innego, jak Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Jest to
darmowa terapia, która przysługuje dzieciom od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do
chwili pójścia do szkoły. Warunkiem uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach jest posiadanie opinii o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wydawana jest ona przez PUBLICZNĄ poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.

W Opolu mamy dwie takie poradnie:

(Powiatową) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną   

Miejska Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną

 

Jak wygląda to z praktycznej strony?

 

1. Rodzic lub opiekun prawny umawia się telefonicznie, poprzez e-mail lub osobiście na spotkanie
z Dyrektorem Poradni CLIRO.
2. Na spotkaniu omawiane są potrzeby dziecka, u Dyrektora Poradni CLIRO składany jest wniosek
o objęcie dziecka WWRD oraz dołączana jest do niego opinia o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
3. Po zgłoszeniu dziecka do ewidencji, korzystanie z terapii staje się możliwe z początkiem nowego
miesiąca.
4. Terminy i rodzaj zajęć ustalane są w porozumieniu z rodzicem i terapeutą prowadzącym.
5. Dyrektor poradni CLIRO powołuje zespół WWRD dla dziecka, który przygotowuje program dla
nowo przyjętego dziecka objętego WWRD.

 

Odpowiedzi na często zadawane pytania

1. Z WWRD można korzystać tylko w jednej placówce na raz.

2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o stałej, ustalonej porze.

3. W naszej Poradni dajemy możliwość wybierania rodzaju zajęć z bogatej oferty terapeutycznej.

4. Posiadamy gabinety wyposażone na bardzo wysokim poziomie, co umożliwia pełne rozwijanie
potencjału dziecka.

5. Nasze terapeutki SI, pedagożki specjalne, logopedki, neurologopedki czy fizjoterapeutki
pamiętając o tym, że nie ma jednej, niezawodnej metody wspierania rozwoju, wyznają zasadę
indywidualnego dopasowania metod i skoncentrowania się na całościowym zadbaniu o rozwój
każdego dziecka.

6. Na wszelkie inne pytania chętnie osobiście odpowie nasza dyrektor Joanna Mochnacz.
Na spotkanie można umówić się pod nr telefonu: 508-106-321.

 

I najważniejsze! Pamiętajmy, że ten program objęcia specjalistyczną pomocą, powstał w myśl zasady, że
im wcześniej nastąpi wspieranie rozwoju, tym większe są szanse na zminimalizowanie trudności
rozwojowych lub nawet na ich całkowite wyeliminowanie.

Więcej informacji o WWR już niedługo na naszym kanale YouTube

 

Podstawa Prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

autor: Anna Ruksza. 

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.