Pedagog

Problemy do rozwiązania z pedagogiem

 

Do pedagoga mogą zgłosić się dzieci, które mają problemy z nauką lub chcą uzyskać porady dotyczącej wyboru profilu w szkole średniej. Na konsultacje zaproszeni są również rodzice, kiedy zauważą, że dziecko ma trudności i nie potrafi samodzielnie sobie z nimi poradzić. Na podstawie rozmowy, obserwacji i wynikach testów diagnostycznych, proponuje dopasowaną metodę terapii. Dzięki temu negatywne zachowania zostają wygaszone, a dziecko opanowuje nowe umiejętności. 

 

Terapia z pedagogiem 

 

W przypadku występowania problemów, jak trudności w czytaniu i pisaniu, problemy z koncentracją i uwagą, koordynacją wzrokowo-ruchową uczniom proponowana jest terapia pedagogiczna. Jest to również ważny element rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Celem terapii z pedagogiem jest poprawienie zaburzonych funkcji i wyrównanie braków edukacyjnych dziecka. Zajęcia wspierają każdy obszar, zarówno(emocjonalno- motywacyjny, połeczny, jak i intelektualny. 

 

Cel i program terapii edukacyjno – terapeutycznej jest ustalany indywidualnie. Specjalista dokonuje  stopniowania trudności przyswajanych umiejętności – praca rozpoczyna się od łatwych ćwiczeń, sukcesywnie przechodząc do bardziej zaawansowanych. Terapia pedagogiczna nie ma wyznaczonych ram czasowych, praca z każdym dzieckiem ma inne tempo. 

 

Badanie gotowości szkolnej

 

Przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej, ważne jest zbadanie gotowości szkolnej dziecka, czyli stwierdzenie, czy jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Celem badania jest uniknięcie sytuacji, kiedy dziecko zostanie wysłane do szkoły zbyt wcześnie, na skutek czego może dojść do powstania trudności szkolnych  i problemów emocjonalnych. Badanie gotowości szkolnej opiera się na obserwacji dziecka, analizie dokumentacji medycznej i wyników testów psychologiczno – pedagogicznych. Pedagog, logopeda i psycholog diagnozujący gotowość szkolną dziecka, biorą pod uwagę między innymi następujące obszary funkcjonowania:

 

– posługiwanie się motoryką małą, poziom umiejętności grafomotorycznych  w tym poprawny chwyt narzędzia pisarskiego,  

– wykonywanie czynności samoobsługowych, jak np. ubieranie, rozbieranie, wiązanie butów itp.

– poziom sprawności ruchowej (motoryka duża)

– trudność z zapamiętaniem nazw miesięcy czy pór roku.

– analiza i synteza wzrokowa

– relacje czasowe i przestrzenne

–  analiza i synteza słuchowa (słuch fonematyczny)

 

 

Opinia w sprawie ewentualnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego zostaje wydana przez publiczne  lub niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne wyłącznie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.  

Jeżeli Twoje dziecko przejawia problemy w funkcjonowaniu w szkole, zapisz się na konsultację z pedagogiem, psychologiem lub logopedą w gabinecie CliRO w Opolu:  Zespół naszych specjalistów jest gotowy skutecznie pomóc w pokonaniu trudności.  telefon

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.