Kiedy udać się do logopedy

Kiedy udać się do logopedy?

 

Logopeda jest terapeutą nie tylko zajmującym się wadami wymowy, lecz także innymi barierami w komunikacji z ludźmi rzutującymi na rozwój społeczny, intelektualny oraz emocjonalny. Współpraca z tym specjalistą odgrywa często niebagatelną rolę w prawidłowym rozwoju dzieci. Dowiedz się, w jakich sytuacjach może pomóc terapia w naszym gabinecie w Opolu. 

 

Komu pomaga logopeda w Opolu?

 

Pomocy logopedy dziecko może już wymagać niedługo po urodzeniu, kiedy to nie występuje fizjologiczny odruch ssania. Są sytuacje, kiedy niedługo po przyjściu na świat dziecko przejawia trudności w karmieniu. Już wtedy warto skonsultować się z logopedą, który pomoże zdiagnozować problem i ustalić plan działania. Wdrożenie odpowiednich ćwiczeń na wczesnym etapie życia może wpłynąć lepszą jakość karmienia, co także będzie miało odzwierciedlenie w ogólnej kondycji dziecka (jak i rodzica)

 

Logopeda pracuje także z dziećmi z problemami ze słuchem – osoby, które od urodzenia nie słyszały lub słyszały w małym stopniu, nie posiadają odpowiednich połączeń w mózgu interpretujących dźwięki. Po założeniu implantu, dziecko musi nauczyć się rozpoznawać mowę – niezbędna wtedy okazuje się współpraca z logopedą. 

 

Do gabinetu logopedy zgłaszają się także osoby z nieprawidłowościami natury neurologicznej, jak Mózgowe Porażenie Dziecięce, zespół Downa, zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), a także dorośli po wypadkach lub udarach. Odpowiednią pomoc uzyskują także osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, z którymi praca polega na nauce mowy i rozumieniu jej wartości. 

 

Kiedy odwiedzić logopedę w Opolu?

 

Nie można zakładać, że dziecko wyrośnie z wady wymowy – należy jak najwcześniej wdrożyć leczenie. Na terapię logopedyczną powinny zgłosić się osoby w następujących sytuacjach: 

 • kiedy pojawią się zmiany anatomiczne w obrębie aparatu mowy, jak nieprawidłowa budowa języka, anomalie zębowe, wady zgryzu,
 • kiedy występuje podejrzenie upośledzenia słuchu,
 • gdy wymowa dziecka nie mieści się w normie dla danego wieku,
 • po narodzinach dziecka – kontrolnie z noworodkami, aby sprawdzić, czy dziecko odpowiednio połyka, ssie, oddycha,
 • kiedy dziecko nie rozumie wydawanych do niego poleceń.

 

Kiedy pojawią się efekty terapii logopedycznej?

 

Spotkania z logopedą rozpoczynają się od poznania pacjenta oraz od zdiagnozowania przyczyn problemu. Efekty terapii uzależnione są od rodzaju wady, czasu, w którym doszło do rozpoczęcia terapii, jak również od zaangażowania pacjenta i jego rodziców. Bardzo ważną rolę odgrywa właśnie współpraca z nimi, ponieważ ćwiczenia zalecone przez logopedę, muszą być kontynuowane w domowym zaciszu. Dużą rolę w powodzeniu terapii odgrywają również używane narzędzia i pomoce, a także indywidualny plan terapii. Powinien być dostosowany do wieku pacjenta, rodzaju zaburzenia oraz jego potrzeb. 

 

Jeżeli u Twojego dziecka lub innego bliskiego występują trudności z mową, umów się na konsultację z naszym logopedą, który profesjonalnie zdiagnozuje problem i zaproponuje zindywidualizowany program terapii. Wszystkie informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej: CLiRO

 

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.