Warsztaty muzyczne

Sportowa piosenka

Nauka piosenek, ćwiczeń i zabaw muzycznych typu gimnastyczno-korekcyjnego służących rozwojowi ogólnej sprawności ruchowej dziecka. Ćwiczenia i zabawy kształtują m.in. prawidłową postawę dziecka, opanowanie przez niego rysunku przestrzennego, rozróżnianie stron ciała, umiejętność rzucania i toczenia do celu, utrzymania równowagi, poprawiają interakcje społeczne i integrują grupę. Ponadto rozwijają takie cechy dziecka jak: dyscyplina, spostrzegawczość, szybka reakcja, panowanie nad swymi ruchami, zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki, pamięć muzyczną i ruchową, świadomość własnego ciała, umiejętność współpracy i poszanowania reguł zabaw. Treści i opracowania muzyczne piosenek zachęcają dzieci do angażowania się i przezwyciężania trudności, stanowią bazę dla działań dydaktycznych nauczyciela w ciągu całego roku.

Data PRZENIESIONE NA WIOSNĘ 2021 Ilość godzin: 5 h dydaktycznych  Cena: 180,00 zł  Zapisy

 

Zabawy i tańce integracyjne cz. II 

Nauka kilkunastu zabaw i tańców do wykorzystania w ciągu całego roku (Zapraszam dzieci, Dzień dobry, Wyliczanka, Wiosna, Leń, spacerek kotka, Wyciszanka, Zaproszenie, Listeczki, Taniec pingwina, Taniec Ali, Wolny czas, Marsz dzieci, Raz dwa, Wielkanocne zajączki, Rycerz i księżniczka, Żegnamy się). Głównym celem zabaw i tańców jest kształcenie zdolności budowania relacji i kontaktu w grupie, opartego na respektowaniu prawa do uczestnictwa innych dzieci, odczuwanie radości ze wspólnej zabawy z rówieśnikami. Dziecko rozwija umiejętność kontrolowania pozycji ciała, percepcję ruchów, koncentrację uwagi, orientację w przestrzeni. Nauka zabaw i tańców rozwija zdolność śpiewania i tańczenia, wyrabia poczucie rytmu, wyobraźnię i wrażliwość muzyczną

 

Data PRZENIESIONE NA WIOSNĘ 2021  Ilość godzin: 5 h dydaktycznych  Cena: 180,00 zł Zapisy

 

Pakiet dwóch szkoleń (10 h) w cenie 299,00 zł 

 

Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Celem warsztatów jest zaznajomienie uczestników z technikami muzykoterapii niwelującymi deficyty generowane syndromem, w szczególności
w społecznym komunikowaniu się, społecznych interakcjach oraz powtarzających się schematach w zachowaniu, zainteresowaniach czy aktywnościach. Muzykoterapia poprzez język muzyki dociera do obszarów, do których nie dotrze język mowy oraz komunikacja werbalna. Proponowane ćwiczenia stymulują inteligencję przystosowawczą i instynktowną. Są owocem wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi autystycznymi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Data 28.11.2020 r.  Ilość godzin: 5 h dydaktycznych  Cena: 180,00 zł  Zapisy

 

Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi

Celem warsztatów jest zaznajomienie z technikami muzykoterapii, które można wykorzystać w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, u których występują zachowania agresywne. Ćwiczenia i zabawy doskonale sprawdzają się również w profilaktyce zaburzeń zachowania u dzieci. Uczestnicy poznają główne czynniki wpływające na powstawanie zachowań agresywnych u dzieci oraz propozycje ćwiczeń i zabaw z zakresu muzykoterapii obniżających poziom tych negatywnych emocji. Zabawy i ćwiczenia wspierają rozwój społeczny i indywidualny dziecka, pozwalają wyzwolić w dziecku kreatywność. Techniki muzykoterapeutyczne rozładowują zablokowane emocje i napięcia dziecka, zmniejszają jego napięcie psychofizyczne, uczą okazywania uczuć, wyzwalają radość, stymulują i usprawniają funkcje psychomotoryczne.

 

Data 28.11.2020 r.  Ilość godzin: 5 h dydaktycznych  Cena: 180,00 zł  Zapisy

 

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.