Szkolenia dla nauczycieli

1. Zabawy z muzyką poważną z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss cz.I 

CEL: zapoznanie z  metodą aktywnego słuchania muzyki i nabycie umiejętności jej wykorzystania podczas zajęć muzyczno-rytmicznych z dziećmi

 

Program:

 1. Kształtowanie wyobraźni dźwiękowej,
 2. Swobodna wypowiedź ruchowa dziecka,
 3. Zabawy ruchowe i rytmiczne o tematyce jesiennej w oparciu o muzykę klasyczną,

Data 19.09.2020 r.  Ilość godzin: 8  Cena: 299,00 zł     Zapisy 

 

2. Zabawy z muzyką poważną z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss cz.II

Cel: zapoznanie z  metodą aktywnego słuchania muzyki i nabycie umiejętności jej wykorzystania podczas zajęć muzyczno-rytmicznych z dziećmi

 

Program:

 1. Kształtowanie wyobraźni dźwiękowej,
 2. Swobodna wypowiedź ruchowa dziecka,
 3. Zabawy ruchowe i rytmiczne w oparciu o muzykę klasyczną,

Data 26.09.2020 r.  Ilość godzin: 8  Cena: 299,00 zł  Zapisy 

 

3. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Cel: poznanie  wybranych elementów Metody Ruchu Rozwijającego do wykorzystania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci.

 

Program:

 1. Założenia i zastosowanie  MRR,
 2. Rodzaje ćwiczeń w MRR – ćwiczenia praktyczne,
 3. Organizacja zajęć MRR,

Data 03.10.2020  Ilość godzin: 12  Cena: 299,00 zł Zapisy 

 

 

4. Wspomaganie koncentracji i uwagi u dzieci

 

Cel: zapoznanie z  zabawami i ćwiczeniami wspomagającymi koncentrację i uwagę 

 

Program:

 1. Rozwój poznawczych zdolności strategicznych,
 2. Cechy uwagi,
 3. Zabawy wspomagające rozwój koncentracji i uwagi,

Data 24.10.2020 r.  Ilość godzin: 8  Cena: 249,00 zł  Zapisy 

 

 

5. Wczesna nauka czytania w przedszkolu – metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. J. Cieszyńskiej

Cel: zapoznanie z założeniami metody wczesnej nauki czytania w przedszkolu

 

Program:

 1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspomagające naukę czytania,
 2.  Metoda symultaniczno-sekwencyjna – założenia, cele, ćwiczenia,

Data 21.11.2020 r.  Ilość godzin: 8  Cena: 249,00 zł  Zapisy 

 

 

6. Wczesna nauka czytania w przedszkolu – Metoda Dobrego Startu

Cel: zapoznanie z elementami Metody Dobrego Startu  

Program:

 1. Geneza, cele i założenia MDS,
 2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu nauki czytania,
 3. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć,

Data 12.12.2020 r.  Ilość godzin: 8  Cena: 249,00 zł  Zapisy 

 

 

7. Zabawy logorytmiczne rozwijające mowę małego dziecka.

Cel: zapoznanie z wybranymi zabawami logopedycznymi i  logorytmicznymi łączącymi rytm z ruchem.

Program:

 1. Zabawy logopedyczne: ćwiczenia oddechowe, słuchowe oraz usprawniające aparat artykulacyjny,
 2. Zabawy logorytmiczne łączące rytm z ruchem,

Data 09.01.2021 r.  Ilość godzin: 8  Cena: 249,00 zł  Zapisy 

 

 

8. Wspomaganie umiejętności grafomotorycznych  u dzieci

Cel:  zapoznanie z  metodami wspomagania umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

 

Program: 

 1. Ćwiczenia rozmachowe,
 2. Ćwiczenia manualne,
 3. Ćwiczenia precyzyjne,
 4. Masaż sensoryczny,

Data 12.02.2021 r.  Ilość godzin: 8  Cena: 249,00 zł  Zapisy 

 

 

9. Zabawy muzyczno – rytmiczne na cztery pory roku

Cel: zapoznanie z wybranymi zabawami rytmimczo- muzycznymi oraz piosenkami

Program:

 1. Zabawy muzyczno-rytmiczne o tematyce  jesiennej, zimowej, wiosennej i letniej.

Data 13.03.2021 r.  Ilość godzin: 12  Cena: 249,00 zł  Zapisy 

 

 

10. Awans zawodowy nauczyciela – od stażysty do nauczyciela dyplomowanego

Cel:  zapoznanie z wymaganiami stawianymi nauczycielom na poszczególnych szczeblach awansu.

 

Data 15.05.2021 r.  Ilość godzin: 8  Cena: 199,00 zł  Zapisy 

 

 

 

 

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.